ØNSKER DU Å VÆRE MED PÅ DETTE ?

 ATP er et privat initiativ og drives av private midler. Det er altså ikke en organisasjon eller stiftelse, selv om det ikke er umulig at det blir det en gang i fremtiden. Aktivitetene har vokst ut av et engasjement familien Nhonzi i Norge har hatt i Kongo siden 2020. Dette har over tid bygd relasjoner lokalt som det i dag bygges videre på.

Dersom du ønsker å gi midler til virksomheten er det viktig at du er klar over at det er et privat initiativ. Det betyr at dersom du vil støtte ATP vil ditt engasjement være basert på tillit til at midlene vil bli forvaltet etter beste evne, basert på samvittighet og et ønske om å fortsette å hjelpe lokale kongolesere gjennom jordbruksarbeidet ATP står bak.

 Det vil ikke foreligge formelle regnskap som myndighetene ettergår, men det vil være mulig å stille spørsmål og ATP har en transparent holdning til alle sider av arbeidet, inkludert budsjett og regnskap. 

Dersom du ønsker å støtte oss, kan du sende gave på konto nummer lagt under og om du kan tenke deg å gi fast, er vi takknemlige for det. Dette må i midlertid legges inn på din egen nettbank, ved at du setter opp et fast betalingsoppdrag. Faste givere gir bedre forutsigbarhet og planlegging.