Om oss

Hvem er vi ?

ATP (Agape to The People) er et privat veldedighetsinitiativ med mål å hjelpe befolkningen i Burhinyi i Øst-Kongo (DRC) med forskjellige tiltak slik at de mest trengende kan få bedre muligheter til utvikling. Les mer her

Kongo (DRC) er et stort land med masse ressurser, men har dessverre blitt rammet av krig og politisk ustabilitet de siste 20 årene. Dette har ført til økonomisk usikkerhet for mange. Resultatet er høyere arbeidsledighet i store byer, og det har blitt vanskeligere å drive jordbruk, som var hovedinntektskilden i landsbyene. Flere har måttet flykte og har forlatt eiendommene sine for å søke trygghet.  Konsekvensen er mer fattigdom blant vanlige folk. Situasjon har opp gjennom årene forbedret seg noe, men man ser dessverre at folk generelt fortsatt sliter med å komme seg opp økonomisk.

Familien Nhonzi er blant de som flyktet krigen når den var på sitt verste i 1996 og bor i dag i Norge. Vi har våre røtter fra landsbyen Burhinyi, 80 km fra distrikts hovedstaden Bukavu, øst i landet. Vår tilknytning til denne landsbyen har gitt oss mer kjennskap til hvor prekært og utfordrende den sosioøkonomisk situasjon er blant de som bor der i dag.

ATP i Kongo er ledet av et veldig fint par, Balonza Ntibonera Innocent og Ntakwindja Nhonzi. Disse to er født og oppvokst i Burhinyi. De er gift og har 11 barn sammen

Balonza og Ntakwindja er utdannet lærere og begge jobber som lærere i Kakwende  siden 1987 og 1989. Itillegg til dette, driver dette paret med jordbruk og dyropprett i mange år. 

Balonza har også jobbet i Caritas i 5 år  hvor han ble opplært som oppdretter og bonde. ( Caritas) er en hjelpeorgsnisasjon som arbeider med utviklings og nødhjelps program,tiltak som fremmer solidaritet både her i Norge og i Afrika) . Balonza og Ntankwindja er hardtarbeidende, engasjerte og målbevisst par som har hatt dette på hjertet og brenner
virkelig for å få ut potensialet som ligger i landsbyen.