AKTIVITETER

ATP har i første omgang valgt å fokusere på dyrking og dyreoppdrett, noe som krever mye ressurser og økonomisk bistand. Prosjektet har i dag 4 faste personer som hjelper til med arbeidet.

I tillegg til gårdsbruk har vi også dyreoppdrett. Dette er en utrolig bra kilde til gjødsel, kosthold og ikke minst inntekt. ATP har valgt å starte med griseavl og kommer etter hvert til å gjøre tilsvarende med andre dyr.