Hva står vi for ?

Hva står vi for?

1.Inspirere befolkningen og vise dem viktigheten av jordbruk.

Det er mange mennesker som har flyttet fra landsbyen til byen Bukavu. Dette har gjort at det er nesten umulig å finne tomt i Bukavu i dag. Alle har samlet seg i byen, og som resultat er landsbyen nesten tømt. De fleste som bor i byen i dag, har ganske store eiendommer i landsbyen som ikke er i bruk. Familien Nhonzi har en stor eiendom i Burhinyi hvor vi disponerer en del areal til jordbruk og dyreoppdrett. Med dette vil vi inspirere flere og vise at jordbruk er en viktig distriktsnæring i stadig utvikling, der potensialet for nye produkter og tjenester er stort. .

4. Redusere arbeidsledighet i Burhinyi.

I startfasen, krever dette arbeidet mye ressurser. En del midler går til å kjøpe utstyr, næringsmidler til dyr, og diverse … Per i dag er det 4 personer som jobber fast med jordbruksprosjektet. Disse 4 mottar ikke noe fast inntekt, men får noe kompensasjon. Drømmen er at ATP skal engasjere flere og være i stand til å lønne arbeidere, etter hvert som arbeidet øker.

2. Hjelpe folk med å produsere lokale ferske varer.

Kongo er et frodig land hvor man kan dyrke år rundt, men mye av maten som spises i dag er importert, blant annet grønnsaker, kjøtt, kylling, korn, mv. Vi ønsker derfor å starte egen matproduksjon hvor folk kan få mulighet å kjøpe lokale varer.

3. Sende flere foreldreløse barn på skolen.

Per i dag er det 2 barn som ATP betaler skoleavgifter for, men så snart arbeidet vokser og inntektene fra matproduksjonen øker, skal vi finansiere skoleavgifter til flere foreldreløse barn. pibus leo.