ATP

Inspirerer befolkningen og vise dem viktigheten av jordbruk.

HVEM ER VI ?

ATP (Agape to The People) er et privat veldedighetsinitiativ med mål å hjelpe befolkningen i Burhinyi i Øst-Kongo (DRC) med forskjellige tiltak slik at de mest trengende kan få bedre muligheter til utvikling. Les mer her

team, friendship, group-4529717.jpg
  • Inspirere befolkningen og vise dem viktigheten av jordbruk.
  • Hjelpe folk med å produsere lokale ferske varer.
  • Sende flere foreldreløse barn på skolen.
  • Redusere arbeidsledighet i Burhinyi.

ATP arbeid er også godt i gang med første produksjon i 2023