woman-241979_1920
Vårt mål er å hjelpe befolkningen i Burhinyi i Øst-Kongo.
africa-737977_1280

Jo flere som står sammen i dette, jo bedre blir det.

Det er ingen som kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen er vi sterke og sammen kan vi forandre og redde mange

Det er ingen som kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen er vi sterke og sammen kan vi forandre og redde mange

Jo flere som står sammen i dette, jo bedre blir det.

Det er ingen som kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Sammen er vi sterke og sammen kan vi forandre og redde mange.

Kakwende
Kongo(DRC) er et stort land med masse ressurser

Dessverre har landet blitt rammet av krig og politisk ustabilitet de siste 20 årene. Dette har ført til økonomiske usikkerhet for mange.
Resultatet er høyere arbeidsledighet i store byer, og det har blitt vanskeligere å drive jordbruk, som var hovedinntektskilden i landsbyene.

received_1077137049398494[518]
ATP prosjekter

ATP har i først omgang valgt å fokusere på dyrking og dyreoppdrett, noe som krever mye ressurser og økonomisk bistand.

previous arrow
next arrow

HVEM ER VI ?

ATP (Agape to The People) er et privat veldedighetsinitiativ med mål å hjelpe befolkningen i Burhinyi i Øst-Kongo (DRC) med forskjellige tiltak slik at de mest trengende kan få bedre muligheter til utvikling. Les mer her

HVA STÅR VI FOR?

ATP står for Guds betingelsesløse kjærlighet til folk og er stiftet med følgende mål: 
1. Inspirere befolkningen og vise dem viktigheten av jordbruk. les mer her

VÅRT MÅL ER :

Inspirere befolkningen og vise dem viktigheten av jordbruk.

Hjelpe folk med å produsere lokale ferske varer.

Sende flere foreldreløse barn på skolen.

Redusere arbeidsledighet i Burhinyi.