OM OSS

ATP (Agape to The People) er et privat veldedighetsinitiativ med mål å hjelpe befolkningen i Burhinyi i Øst-Kongo (DRC) med forskjellige tiltak slik at de mest trengende kan få bedre muligheter til utvikling.  

Kongo (DRC) er et stort land med masse ressurser, men har dessverre blitt rammet av krig og politisk ustabilitet de siste 20 årene. Dette har ført til økonomisk usikkerhet for mange. Resultatet er høyere arbeidsledighet i store byer, og det har blitt vanskeligere å drive jordbruk, som var hovedinntektskilden i landsbyene. Flere har måttet flykte og har forlatt eiendommene sine for å søke trygghet.  Konsekvensen er mer fattigdom blant vanlige folk. Situasjon har opp gjennom årene forbedret seg noe, men man ser dessverre at folk generelt fortsatt sliter med å komme seg opp økonomisk.

Familien Nhonzi er blant de som flyktet krigen når den var på sitt verste i 1996 og bor i dag i Norge. Vi har våre røtter fra landsbyen Burhinyi, 80 km fra distrikts hovedstaden Bukavu, øst i landet. Vår tilknytning til denne landsbyen har gitt oss mer kjennskap til hvor prekært og utfordrende den sosioøkonomisk situasjon er blant de som bor der i dag.

ATP-arbeidet i Kongo er ledet av Ntamwira Abraham Nhonzi som er født og oppvokst i Burhinyi. Ntamwira er utdannet i diett og ernæring og har jobbet som ernæringsfysiolog på Mulambi helsesenter i Burhinyi fra 1997 til 2003. Fra 2003 til 2021 har han jobbet som veiledende ernæringsfysiolog i distriktet. Ntamwira er en hardtarbeidende, engasjert, og målbevisst mann som har hatt dette på hjertet og brenner virkelig for å få ut potensialet som ligger i landsbyen.